Экономический Факультет - Шпаргалки - Банківські операції

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Авалювання векселів банками
 2. Аналіз кредитоспроможності позичальника-фізичної особи
 3. Аналіз кредитоспроможності позичальника-юридичної особи
 4. Банківська система України: структура, сучасний стан
 5. Гарантійні операції комерційних банків
 6. Депозитні операції комерційних банків: класифікація депозитів, оформлення, суттєві елементи депозитної угоди
 7. Доміциляція векселів
 8. Емісія облігацій комерційними банками
 9. Загальна характеристика механізмів рефінансування, які використовує НБУ у стосунках з комерційними банками
 10. Загальна характеристика операцій комерційних банків із векселями
 11. Загальна характеристика рахунків, що відкриваються економічним суб’єктам в Україні
 12. Кастодіальні послуги банків та їх коротка характеристика
 13. Ліцензування банківської діяльності
 14. Механізм випуску іпотечних сертифікатів комерційними банками та операції з ними
 15. Можливості використання КБ договорів про іпотечне кредитування для рефінансування
 16. Національним банком
 17. Овердрафтне кредитування комерційних банків
 18. Операції з врахування та переврахування векселів
 19. Основні етапи кредитування
 20. Особливості відкриття рахунків виборчих блоків політичних партій
 21. Особливості емісії депозитних сертифікатів
 22. Особливості здійснення операції банків з цінними паперами
 23. Особливості надання іпотечних кредитів комерційними банками
 24. Платіжна система: сутність, принципи організації, класифікація
 25. Платіжні інструменти: сутність, класифікація та коротка характеристика
 26. Порядок відкриття рахунків суб’єктам господарювання
 27. Порядок відкриття рахунків фізичним особам
 28. Порядок здійснення операцій РЕПО та надання кредитів “овернайт” НБУ
 29. Порядок надання кредитів “овернайт”
 30. Порядок проведення кредитних тендерів НБУ
 31. Реорганізація та ліквідація комерційних банків
 32. Реформування іпотечних активів комерційними банками
 33. Розрахунки із використанням чеків
 34. Розрахунки меморіальним ордером
 35. Розрахунки платіжними дорученнями
 36. Система міжбанківських розрахунків в Україні
 37. Системи масових платежів в Україні
 38. Створення та порядок державної реєстрації комерційних банків
 39. Сутність іпотечних сертифікатів та особливості їх випуску комерційними банками
 40. Сутність розрахунково-касових операцій комерційних банків. Принципи та форми безготівкових розрахунків
 41. Сутність та механізми здійснення консорціумного кредитування
 42. Сутність та умови надання стабілізаційного кредиту
 43. Сутність та функції комерційних банків
 44. Сутність, види та механізм здійснення лізингових операцій банками
 45. Сутність, види та механізм здійснення факторингових операцій банками
 46. Умови рефінансування Національним банком комерційних банків
 47. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: призначення, завдання, джерела формування ресурсів
 48. Форми забезпечення кредитів
 49. Формування та призначення національної системи масових електронних платежів
 50. Характеристика діяльності комерційних банків з управлінні та керування іпотечними активами
 51. Характеристика операцій банків із заставними
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ