Экономический Факультет - Шпаргалки - Бухгалтерський облік

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Бухгалтерський баланс: поняття, побудова і зміст
 2. Види господарського обліку: суть, зміст і сфера застосування
 3. Документація, її суть і значення. Класифікація документів, вимоги до їх змісту і оформлення
 4. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку: поняття, суть, порядок проведення і виведення результатів
 5. Класифікація господарського засобу за видами і розміщенню, джерелами утворення і призначення
 6. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за їх економічним змістом
 7. Класифікація рахунків за призначенням і будовою
 8. Методи і методичні прийоми бухгалтерського обліку
 9. Об’єкти бухгалтерського і їх характеристика
 10. Облік процесу використання засобів праці
 11. Облік процесу виробництва, визначення собівартості продукції
 12. Облік процесу заготівлі і придбання, використання виробничих запасів
 13. Облік процесу праці та її оплати, ї пов’язаних з нею розрахунків
 14. Облік процесу реалізації та визначення фінансових результатів
 15. Облік та списання ТЗВ
 16. Облікова політика підприємства, її суть і значення
 17. Обліковий реєстр
 18. Основи бухгалтерської звітності: поняття, види, зміст, вимоги до неї
 19. Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку
 20. План рахунків бухгалтерського обліку, його суть і призначення
 21. Подвійний запис господарських операцій на рахунках, його суть і контрольне значення
 22. Права і обов’язки головного бухгалтера
 23. Предмет бухгалтерського обліку. Історичний характер та його оцінка
 24. Складові частини методу бухгалтерського обліку
 25. Типи господарських операцій. Характеристика змін, які вони викликають в бухгалтерському балансі
 26. Узагальнення даних поточного обліку. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках, їх контрольне значення
 27. Форми бухгалтерського обліку, їх суть, історичний розвиток
 28. Шляхи вдосконалення бухгалтерської звітності
 29. Шляхи вдосконалення форм бухгалтерського обліку
 30. Шляхи подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ