Экономический Факультет - Шпаргалки - Фінанси підприємств

Шпаргалка

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Активи підприємства. Призначення та склад
 2. Акціонерне товариство: емітент акцій та облігацій
 3. Аналіз ефективності та рентабельності
 4. Аналіз ліквідності та платоспроможності
 5. Банківське кредитування підприємства
 6. Валові доходи та витрати
 7. Вартість продукції та аналіз беззбитковості
 8. Визначення вартості акціонерного капіталу
 9. Визначення вартості позичкового капіталу
 10. Витрати підприємства
 11. Грошові розрахунки. Основні принципи
 12. Завдання і форми фінансового планування
 13. Зміст фінансового аналізу, види, методи
 14. Знос та амортизація необоротних активів
 15. Зобов’язання підприємства
 16. Комерційне кредитування
 17. Лізинг
 18. Методи нарахування амортизації
 19. Механізм формування власного капіталу підприємства
 20. Необоротні активи підприємства. Призначення, основні складові
 21. Непрямі податки
 22. Оподаткування прибутку підприємства
 23. Організаційно-правова форма підприємства, її вплив на формування капіталу
 24. Основні засоби підприємства, їх призначення, оцінка, визначення вартості
 25. Оцінка фінансової стійкості
 26. Податок на прибуток
 27. Поняття вартості капіталу, середньозважена і гранична вартість
 28. Розрахунково-касове обслуговування підприємства
 29. Рух грошових коштів на підприємстві
 30. Санація підприємства та джерела її забезпечення
 31. Система оподаткування підприємств
 32. Склад і структура оборотного (обігового) капіталу підприємства
 33. Суть і функції фінансів підприємства
 34. Узагальнюючі оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства
 35. Факторинг
 36. Фінансова звітність підприємства, зміст та призначення
 37. Фінансові причини виникнення неплатоспроможності підприємства
 38. Неплатоспроможність (банкрутство)
 39. Фінансові ресурси, зміст та призначення, структура
 40. Форми безготівкових розрахунків у господарському обігу
 41. Формування прибутку підприємств
 42. Формування статутного капіталу акціонерного товариства
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ