Экономический Факультет - Шпаргалки - Фінансовий менеджмент

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Баланс грошових коштів
 2. Вартість власного капіталу
 3. Вартість залученого капіталу
 4. Визначення ринкової вартості підприємства в умовах злиття та поглинання
 5. Відкрита фінансова інформація
 6. Внутрішня та зовнішня фінансова інформація
 7. Гранична вартість капіталу
 8. Довгострокове банківське кредитування
 9. Довгострокове кредитування фінансовими інститутами
 10. Ефект операційного важеля так його вплив на комерційний ризик підприємства
 11. Ефект фінансового важеля
 12. Завдання та можливості фінансового менеджменту
 13. Збільшення капіталу фірми за рахунок емісії акцій
 14. Зміст, мета та завдання управління грошовими коштами
 15. Зміст, мета та завдання фінансового планування
 16. Концепція b-коефіцієнту
 17. Короткострокове кредитування підприємств
 18. Короткострокове фінансування підприємств: джерела і вартість
 19. Критерії вибору інвестицій
 20. Лінія ринку капіталів
 21. Лінія ринку цінних паперів (Лінія стану фондового ринку)
 22. Мета та завдання фінансового менеджменту
 23. Методи управління виробничими запасами
 24. Необхідність та сутність інвестиційної діяльності підприємства
 25. Нормування потреби грошових коштів
 26. Оцінка виробничих запасів та факторів, що впливають на їх рівень
 27. Оцінка стану дебіторської заборгованості підприємства
 28. Планування фінансових звітів
 29. Показники ефективності діяльності підприємства
 30. Показники інтенсивності використання активів підприємства
 31. Показники ринкового стану та платоспроможності підприємства
 32. Політика вибору фінансової структури капіталу
 33. Політика виплати дивідендів
 34. Політика інвестування оборотного капіталу фірми
 35. Політика повернення дебіторської заборгованості
 36. Політика управління дебіторською заборгованістю
 37. Предмет, об'єкт і суб'єкт фінансового менеджменту
 38. Принципи та функції фінансового менеджменту
 39. Причини злиття та поглинання
 40. Публічна оферта
 41. Ризики інвестиційної діяльності підприємства
 42. Ринковий ризик інвестиційного проекту та методи його оцінки
 43. Розподіл дивідендного доходу
 44. Середньозважена вартість капіталу
 45. Склад фінансової звітності підприємства
 46. Склад фінансової звітності підприємства
 47. Специфічні прийоми інкасації дебіторської заборгованості
 48. Стратегічне фінансове планування
 49. Структура капіталу та вплив на ринкову вартість фірми
 50. Теорія дисконтованого грошового потоку
 51. Узагальнення фінансових показників
 52. Фінансова політика підприємства: форми і методи
 53. Фінансовий та оперативний плани підприємства
 54. Фінансові показники: класифікація та методи оцінки
 55. Формування оптимального бюджету капіталовкладень
 56. Функціональне призначення привілейованих акцій та їх вплив на фінансову діяльність підприємства
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ