Экономический Факультет - Шпаргалки - Грошово-кредитні системи

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

ГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Валюта — як економічна категорія
 2. Валютний курс і його роль в економіці. Методика визначення валютних курсів
 3. Валютний стан ФРН
 4. Валютні блоки та валютні зони
 5. Вартість та купівельна спроможність грошей
 6. Види грошей
 7. Гроші і відсоткова ставка. Інструменти кредитного ринку
 8. Гроші і поняття валютної системи
 9. Грошова база і ефект кредитного мультиплікатора
 10. Грошова маса. Готівковий і безготівковий обіг у Франції
 11. Грошова одиниця Англії, купюрність, становлення та розвиток
 12. Грошова одиниця і грошовий обіг в Японії
 13. Грошова одиниця і формування грошової системи Німеччини
 14. Грошова одиниця Італії та історія розвитку грошової системи
 15. Грошова одиниця Росії
 16. Грошова одиниця та розвиток грошової маси Франції
 17. Грошові реформи в Японії
 18. Грошові реформи, їх види та класифікація
 19. Етапи розвитку грошової системи Канади
 20. Житлове фінансування в Німеччині. Грошово-кредитна політика держави
 21. Зона франка
 22. Інвестиційні банки Франції
 23. Інтернаціоналізація грошових відносин
 24. Інфляційні процеси та грошовий обіг. Означення грошей згідно з фінансовою системою Англії
 25. Інфляція
 26. Інфляція і грошова реформа 1948 в Німеччині
 27. Інфляція та грошовий обіг Канади
 28. Інфляція та грошові відносини Франції
 29. Історичні аспекти виникнення грошових систем
 30. Італійські комерційні банки та спеціалізовані фінансові установи
 31. Кейнсіанська парадигма у розвитку теорії грошей
 32. Кількісна теорія грошей
 33. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
 34. Класична теорія грошей
 35. Колективні та резервні валюти
 36. Комерційні банки Англії і їх функціонування
 37. Комерційні банки та інші банківські інститути Японії
 38. Комерційні банки та інші банківські структури Канади
 39. Комерційні банки Франції
 40. Кредитна система
 41. Кредитна система Англії, структура та принципи побудови
 42. Кредитна система Франції
 43. Кредитна система Японії: структура, зміст
 44. Маржиналізм як основа теорії грошових відносин
 45. Міжнародна валютна ліквідність. Показники і їх визначення
 46. Міжнародна валютно-кредитна система
 47. Міжнародний кредит. Форми і види міжнародних кредитів
 48. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації
 49. Міжнародні грошові одиниці
 50. Народні банки та банки Райфайзена
 51. Національна валютна система
 52. Неокласичний і неокейнсіанський напрями у розвитку грошових відносин
 53. Норми обов’язкового резерву
 54. Організація грошового обігу. Грошові реформи РФ
 55. Особливості грошового обігу Італії і членство в ЄС
 56. Особливості грошового обігу Канади
 57. Особливості діяльності японських банків в сучасних умовах
 58. Особливості розвитку грошово-кредитної системи Китаю
 59. Особливості управління і діяльності центрального банку Англії
 60. Ощадні банки Німеччини
 61. Передумови появи, становлення і еволюція грошей та грошових систем
 62. Платіжний баланс. Зміст і економічна суть
 63. Поняття грошової системи та її елементи
 64. Попит на гроші
 65. Попит на гроші як форма багатства
 66. Розвиток банківської системи РФ
 67. Роль золота в формуванні грошово-кредитної системи. Ринки золота
 68. Роль комерційних банків у створенні грошей
 69. Світові валютні і кредитні ринки
 70. Спеціалізовані банки та небанківські структури Англії
 71. Структура грошового обороту. Базова модель
 72. Структура і елементи кредитної системи
 73. Суть та механізм формування пропозиції грошей
 74. Сучасний синтез теорій грошей. Теорія «керованих грошей»
 75. Теорія рівноваги грошей на грошовому ринку
 76. Учасники процесу формування пропозиції грошей
 77. Формування та розвиток стерлінгової зони
 78. Функції грошей
 79. Функціональні форми грошей
 80. Характеристика грошового обігу. Особливості прояву в різних моделях
 81. Характеристика німецьких комерційних банків
 82. Центральний банк (Банк Канади) та банківська система
 83. Центральний банк Німеччини
 84. Центральний банк РФ
 85. Центральний банк та структура кредитної системи Італії
 86. Центральний банк Франції, створення та функції
 87. Центральний банк Японії
 88. Чікагська економічна школа і розвиток теорії грошей в економічно розвинених країнах
 89. Чинники попиту на гроші
 90. Швидкість обігу грошей
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ