Экономический Факультет - Шпаргалки - Історія економічних вчень

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Австрійська школа граничної корисності. К.Менгер, Є.Бем-Баверк, Ф.Візер
 2. Американська школа маржиналізму. Д.Б.Карк
 3. Американський неолібералізм (чиказька школа). Монетаризм М.Фрідмена
 4. Англійський неолібералізм (лондонська школа). Ф.Хайєк
 5. В.Ойкен та його концепція «ідеальних типів господарських систем»
 6. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Школи неолібералізму
 7. Виникнення класичної політичної економії в Англії. У.Петті
 8. Виникнення класичної політичної економії у Франції. П. Буагільбер
 9. Виникнення та суть маржиналізму
 10. Джеймс Мілль (1773—1836)
 11. Еволюція класичної політекономії в Англії. Мальтус
 12. Економічна думка середньовіччя
 13. Економічна думка стародавнього світу
 14. Економічна програма Ф.Лассаля
 15. Економічна теорія в США
 16. Економічна теорія у Франції в першій половині XIX ст. Економічне вчення Сея
 17. Економічне вчення фізіократів
 18. Економічні вчення Західно Європейських соціалістів-утопістів. Сен-Сімон, Фур’є, Оуен
 19. Економічні погляди К.Родбертуса
 20. Економічні умови виникнення і суть кейнсіанства
 21. Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку
 22. Загальні характеристики розвитку економічної теорії в 20 ст. та її основні напрямки
 23. Зародження системи національної політичної економії в Німеччині в першій половині 19 ст. Ф.Ліст
 24. Історична школа в Німеччині в першій половині XIX ст. В. Рошер, К. Кніс, Б. Гільдебранд
 25. Історичні передумови виникнення та етапи розвитку меркантилізму
 26. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії
 27. Історичні умови та теоретичні джерела формування марксистської економічної теорії
 28. Кейнсіанська теорія та економічна політика
 29. Критичний напрям в політичній економії
 30. Критичний напрям в політичній економії. Економічна концепція і програма П. Прудона
 31. Критичний напрям в політичній економії. Економічні погляди С.Сісмонді
 32. Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л.Вальраса, В.Парето
 33. Меркантилізм: його суть, основні риси та еволюція
 34. Неоінституціоналізм. Соціальний (індустріально-технологічний) інституціоналізм. Дж. Гелбрейт
 35. Неоінституціоналізм. Теорія трансакційних витрат та економічна теорія прав власності Р.Коуза
 36. Неокейнсіанстао. С.Харріс. Е.Хансен
 37. Неокласичне відродження. Теорії "економіки пропозиції" та "раціональних очікувань"
 38. Неокласичні теорії економічного зростання. Р.Солоу, Дж.Мід. Вчення про виробничу функцію
 39. Неокласичннй синтез. П.Самуельсон. Дж.Хікс
 40. Неолібералізм у Німеччині. Теорії "соціального ринкового господарства" та "сформованого суспільства"
 41. Нова історична школа. Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер, В.Зомбарт
 42. Посткейнсіанство. Дж.Робінсон, П.Сраффа, Н.Калдор
 43. Предмет і завдання курсу "Історія економічних учень"
 44. Розвиток неокласичної традиції в працях А.Пігу, Р.Хоутрі
 45. Розвиток радянської економічної думки в 30-90-ті рр
 46. Становлення неокласичної традиції. Кембриджська школа. Економічна теорія А.Маршалла
 47. Сучасні концепції футурології
 48. Теорії вартості та додаткової вартості К.Маркса
 49. Теорії індустріального суспільства
 50. Теорія вартості А. Сміта
 51. Французький неолібералізм (паризька школа). М.Алле
 52. Фредерік Бастіа (1801—1850)
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ