Экономический Факультет - Шпаргалки - Історія економічних вчень

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Австрійська школа граничної корисності. Менгер, Бем-Баверк, Візер
 2. Американська школа маржиналізму. Кларк
 3. Американський неолібералізм (чиказька школа). Монетаризм М. Фрідмена
 4. Англійський неолібералізм (лондонська школа). Ф.Хайєк
 5. В. Ойкен та його концепція “ідеальних типів господарських систем”
 6. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Школи неолібералізму
 7. Виникнення і суть реформізму. Економічні концепції Е. Бронштейна, К. Каутського, Р. Гільфердінга
 8. Виникнення класичної політекономії в Англії. Уільям Петті
 9. Виникнення класичної політекономії у Франції. П’єр де Буагільбер
 10. Виникнення та суть маржиналізму
 11. Досвід застосування рекомендацій неокласичної теорії в економіці різних країн
 12. Еволюція класичної політекономії в Англії в першій половині ХІХ ст. Завершення класичних традицій в працях Джона Стюарта Мілля
 13. Еволюція класичної політекономії в Англії в першій половині ХІХ ст. Т. Р. Мальтус
 14. Еволюція класичної політекономії в Англії в першій половині ХІХ ст. Джеймс Міль, Н. Сеніор
 15. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст
 16. Економічна думка античного світу. Стародавній Рим – Катон, Граки, Варрон, Колумпелла
 17. Економічна думка античного світу. Стародавня Греція – Ксенофонт, Платон, Арістотель
 18. Економічна думка Середньовіччя
 19. Економічна думка стародавнього Сходу
 20. Економічна концепція і програма П. Прудона
 21. Економічна концепція та практична діяльність Оуена
 22. Економічна програма Ф. Лассаля
 23. Економічна теорія Маршалла
 24. Економічна теорія у Франції у першій половині ХІХ ст. Ж. Б. Сей
 25. Економічна теорія у Франції у першій половині ХІХ ст. Ф. Бастіа
 26. Економічне вчення А. Сміта
 27. Економічне вчення Д. Рікардо
 28. Економічне вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів. А. Сен-Сімон, Ш. Фур`є
 29. Економічне вчення фізіократів
 30. Економічні погляди декабристів Герцена й Огарьова
 31. Економічні погляди К. Родбертуса
 32. Економічні погляди М. Зібера
 33. Економічні погляди М. Туган-Барановського
 34. Економічні погляди С.Подолинського
 35. Економічні погляди Чернишевського
 36. Етапи становлення та еволюція радянської економічної науки
 37. Загальна характеристика і значення класичної політекономії
 38. Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку
 39. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у ХХ ст., її основні напрями
 40. Започаткування системи національної політекономії в Німеччині
 41. Історична школа в Німеччині в першій половині ХІХ ст. В. Рошер, К. Кніс, Б. Гіальдебранд
 42. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної політекономії
 43. Історичні передумови виникнення та етапи розвитку меркантилізму
 44. Історичні передумови виникнення та суть кейнсіанства
 45. Історичні умови та теоретичні джерела формування марксистської економічної теорії
 46. Кейнсіанська теорія та Економічна політика
 47. Концепції футурології
 48. Концепція “демократичного соціалізму” як теоретична платформа соціал-реформізму
 49. Критичний напрям в політекономії
 50. Критичний напрям в політекономії. Економічні погляди С. Сісмоді
 51. Ліберальне народництво в Україні. П. Чернвінський, Т. Осадчий, М. Левитський
 52. Ліберально-буржуазна економічна думка в післяреформний період. Громади
 53. Марксизм і сучасність
 54. Математична школа в політекономії. Теоретичні моделі Вальраса, Парето
 55. Меркантилізм, його поширення в різних країнах
 56. Меркантилізм: його суть, основні риси та еволюція
 57. Метод аналізу історії економічних вчень
 58. Неоінституціоналізм Соціальний (індустріально-технологічний) інституціоналізм, Гелбрейт
 59. Неокейнсіанство. С. Харріс. Е. Хансен
 60. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Р. Харрод, Є. Домар
 61. Неокласичне відродження. Теорії “економіки пропозицій” та “раціональних очікувань”
 62. Неокласичний синтез П. Самуельсона. Дж. Хікс
 63. Неокласичні теорії економічного зростання. Р.Солоу, Дж. Мід
 64. Неолібералізм у Німеччині. Теорії “соціального ринкового господарства” та “сформованого суспільства”
 65. Нова історична школа. Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер, В. Зомбарт
 66. Основні напрямки розвитку економічної теорії у ХХ ст. та їх еволюція
 67. Особливості економічної теорії у США в половині ХІХ ст. Г. Кері
 68. Перегляд неокласичної теорії ринку. Теорії монополії і конкуренції
 69. Політекономія в Росії наприкінці 19 - початку 20 ст
 70. Політекономія в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст. та її еволюція
 71. Посткейнсіанство. Дж.Робінсон і П.Сраффа, Н.Калдор
 72. Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах
 73. Предмет і завдання курсу «Історії економічних вчень»
 74. Радянська економічна думка перехідного періоду. Методологічні дискусії 20-30-х рр
 75. Ранній інституціоналізм та його головні напрями
 76. Революційно-демократична думка на західноукраїнських землях. В. Навроцький, О.Терлецький, М. Павлик, І. Франко
 77. Революційно-демократична економічна думка в Україні
 78. Розвиток В. І. Леніним марксистського економічного вчення
 79. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період
 80. Розвиток неокласичної традиції в працях Пігу, Хоутрі
 81. Розвиток рядяньської економічної науки в 30-90-ті рр
 82. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку: німецька, лейбористська, французька, скандинавська
 83. Соціальний напрям у політичній економії. Штаммлер, Штольцман
 84. Соціально-економічні ідеї революційного та ліберального народництва в Росії
 85. Становлення неокласичної традиції. Кембрідзька школа
 86. Суспільно економічні погляди М. Драгоманова
 87. Теоретична система та Економічна програма Дж. М. Кейнса
 88. Теоретичні проблеми другого тому «Капіталу» К. Маркса
 89. Теоретичні проблеми першого тому «Капіталу» К. Маркса
 90. Теоретичні проблеми третього тому «Капіталу» К. Маркса
 91. Теорії «індустріального суспільства»
 92. Теорії вартості та додаткової вартості К. Маркса
 93. Теорії трансформації капіталізму: “народного капіталізму”, “колективного капіталізму ”, “соціального партнерства”
 94. Теорія “економіки пропозицій”. А. Лаффер, К. Мендель
 95. Теорія “раціональних очікувань”. Р. Лукас, Т. Сарджентс
 96. Теорія вартості А. Сміта
 97. Теорія вартості та теорія ренти Д.Рікардо
 98. Теорія трансакційних витрат та Економічна теорія прав власності Рональда Коуза
 99. Формування неокласичної традиції в економічній теорії. Австрійська, кембріджська, Американська школи
 100. Французький неолібералізм (паризька школа). М.Алле
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ