Экономический Факультет - Шпаргалки - Макроекономіка

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

МАКРОЕКОНОМІКА

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Автоматично діюча та дискреційна політика
 2. Аналіз грошово-кредитної політики за допомогою моделі IS-LM
 3. Антиінфляційна політика держави та її вплив на макроекономічну стабільність
 4. Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією
 5. Взаємозв’язок моделей AD-AS та мультиплікатора
 6. Взаємозв'язок макропоказників в СНР
 7. Види безробіття. Статичне та динамічне пояснення безробіття
 8. Види бюджетних дефіцитів: причини виникнення, економічні наслідки та методи подолання
 9. ВНП та чистий економічний добробут
 10. Вплив грошового та депозитного мультиплікатора на грошову пропозицію
 11. Державна антициклічна політика та її ефективність
 12. Державний борг: макроекономічні наслідки та методи управління
 13. Економічна нерівність та політика регулювання доходів. Крива Лоренца
 14. Економічні і соціальні наслідки інфляції
 15. Загальна рівновага на ринках товарів та послуг і грошей та цінних паперів. Модель IS-LM
 16. Ідеальна модель ринку праці. Зайнятість та безробіття у макрозв’язках
 17. Інвестиції як компонент сукупних витрат
 18. Методи вимірювання ВВП, виключення подвійного рахунку
 19. Моделювання економічного зростання
 20. Мультиплікатор інвестиційних витрат та парадокс ощадливості: сутність, умови прояву та графічний аналіз. Як проявляються мультиплікативні ефекти інвестиційних витрат в Україні
 21. Номінальний на реальний ВВП. Дефлятор та індекси цін
 22. Номінальний та реальний ВНП. Дефлятор та індекси цін
 23. Основні інструменти регулювання грошово-кредитного політики
 24. Основні макроекономічні показники: ВВП та ВНП
 25. Основні макроекономічної теорії сучасної світової думки
 26. Передумови та характерні риси сучасного економічного зростання
 27. Першочергові антиiнфляційні засоби
 28. Політика регулювання процентної ставки. Процентна ставка та попит на інвестиції
 29. Попит на гроші та фактори, що його визначають
 30. Предмет та методи макроекономічного аналізу
 31. Природа і специфіка циклічності економічної динаміки. Цикли і кризи
 32. Природний рівень безробіття. Основні фактори, які впливають на норму природного безробіття
 33. Процес економічного розвитку та його елементи
 34. Ринок грошей та цінних паперів. Крива Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів
 35. Ринок робочої сили та його рівновага
 36. Ринок товарів та платних послуг. Крива IS
 37. Рівновага на ринку грошей та цінних паперів. Крива LM
 38. Рівноважний обсяг виробництва в моделі AD-AS
 39. Розрахунок національного доходу у відкритій економіці. Вплив чистого експорту на ВВП
 40. СНР, як нормативна база макроекономічного рахівництва
 41. Соціальна політика держави. Крива Філіпса в контексті соціальної політики держави
 42. Становлення та розвиток макроекономічного аналізу
 43. Сукупна пропозиція в короткостроковому та довгостроковому періоді
 44. Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають. Крива сукупної пропозиції
 45. Сутність та основні види інфляції
 46. Сутність та соціально-економічні наслідки безробіття
 47. Сутність та форми прояву інфляції як макроекономічного явища в Україні
 48. Сутність, структура сукупного попиту (АD) та фактори, що його визначають
 49. Фіскальна політика. Мультиплікатори фіскальної політики
 50. Цілі та завдання макроекономіки
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ