Экономический Факультет - Шпаргалки - Міжнародна економіка

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Аналіз структурних форм МЕВ
 2. Валютний курс і валютна політика
 3. Валютні ринки та валютні операції
 4. Виникнення та основні риси світового господарства
 5. Вплив міжнародної торгівлі на доходи
 6. Державне регулювання міграції робочої сили. Механізми контролю міграції
 7. Державне регулювання міжнародної передачі технологій
 8. Еволюція світового ринку
 9. Економічна роль мита
 10. Ефект масштабу та недосконала конкуренція в міжнародній торгівлі. Торгівля на основі ефекту масштабу
 11. Західноєвропейська модель інтеграції
 12. Зовнішня торгівля України, її динаміка та структура
 13. Кількісні інструменти регулювання міжнародної торгівлі
 14. Критерії аналізу структури міжнародної економіки
 15. Масштаби та напрямки міграції робочої сили. Масштаби міграції
 16. Механізм та моделі входження України в міжнародну економіку. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України
 17. Механізми міжнародної передачі технології. Правові форми захисту технології
 18. Міжнародна торгівля ліцензіями
 19. Міжнародна торгівля послугами
 20. Міжнародний поділ факторів виробництва
 21. Міжнародні валютно-фінансові інститути
 22. Міжнародні інвестиції. Правило Вальраса
 23. Міжнародні позики та кредитування. Інструменти міжнародного кредитування
 24. Об'єктивні основи та суть міжнародної економічної інтеграції
 25. Організаційно-економічна структура міжнародної економіки
 26. Основні інтеграційні об'єднання в міжнародній економіці. Етапи інтеграції
 27. Портфельні закордонні інвестиції, їх причини та види
 28. Приховані методи торговельної політики
 29. Причини міжнародної міграції робочої сили та її види
 30. Проблема оптимального мита
 31. Прямі закордонні інвестиції
 32. Регулювання платіжного балансу
 33. Світовий ринок технології: суть і структура
 34. Свобода торгівлі та протекціонізм
 35. Соціально-економічна структура міжнародної економіки
 36. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили
 37. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій
 38. Стандартна модель міжнародної торгівлі
 39. Суть і зміст платіжного балансу
 40. Суть і структура міжнародної валютної системи
 41. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі
 42. Теорії попиту та реверсу в міжнародній торгівлі
 43. Теорії руху факторів виробництва. Мобільність факторів у теорії порівняльних переваг
 44. Теорія абсолютних переваг А. Сміта
 45. Теорія внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. Розходження внутрішньогалузевої і міжгалузевої торгівлі
 46. Теорія міжнародної економіки як складова загальної економічної теорії
 47. Теорія специфічних факторів виробництва. Специфічні і мобільні фактори
 48. Теорія співвідношення факторів виробництва. Парадокс Леонтьєва
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ