Экономический Факультет - Шпаргалки - Менеджмент

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

МЕНЕДЖМЕНТ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Сутнісна характеристика поведінкової теорії менеджменту (напрямки і цілі досліджень, внесок у розвиток науки управління, недоліки)
 2. Сутнісна характеристика кількісної теорії менеджменту (напрямки і цілі досліджень, внесок у розвиток науки управління, недоліки)
 3. Порівняльна характеристика інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень (сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування)
 4. Зміст основних етапів раціональної технології прийняття рішень (назва, послідовність виконання, перелік робіт в межах кожного етапу)
 5. Класифікація методів творчого пошуку альтернативних варіантів
 6. Стисла характеристика найважливіших з них
 7. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень за критерієм ступеня невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення. Стисла їх характеристика
 8. Характеристика методу “дерево рішень” як інструмента обґрунтування управлінських рішень (побудова дерева, складові графіка, критерій вибору оптимального варіанту, сфера практичного застосування)
 9. Характеристика експертних методів обґрунтування управлінських рішень (сфери застосування, методи, критерій вибору кращого рішення)
 10. Зміст поняття “мета” в управлінні й основні вимоги до правильно сформульованих цілей. Класифікація цілей організації
 11. Сутність концепції управління за цілями (МВО). Змістовна характеристика та послідовність етапів процесу управління за цілями
 12. Переваги і недоліки процесу управління за цілями (МВО)
 13. Визначення поняття “стратегія”. Характеристика основних елементів стратегії та рівні стратегій організацій
 14. Логіка процесу формування стратегії організації (основні етапи процесу формування стратегії і їх послідовність)
 15. Характеристика поняття “місія організації”, вимоги до змісту правильно сформульованої місії
 16. Характеристика зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії (цілі аналізу; фактори, що оцінюються; основні результати; SWOT- аналіз)
 17. Типи загальнокорпоративної стратегії. Варіанти загальнокорпоративної стратегії росту
 18. Сутність методу “пакетного менеджменту” як інструмента вибору загальнокорпоративної стратегії. Принципи матричної техніки з використанням критеріїв “темпи зростання ринку” – “частка продукції фірми в ринку”
 19. Характеристика стратегії контролю за витратами (принцип, на якому ґрунтується стратегія, практичні засоби реалізації, умови застосування)
 20. Характеристика стратегії диференціації (принцип, на якому ґрунтується, перелік можливих унікальних властивостей продукції, умови ефективного застосування)
 21. Характеристика стратегії фокусування (принцип, на якому ґрунтується, можливі варіанти реалізації)
 22. Класифікація, склад і стисла характеристику основних типів і форм планів впровадження стратегії
 23. Визначення поняття “організації” як функції управління. Співвідношення категорій “організація”, “організаційна діяльність”, “організаційна структура”
 24. Стисла характеристика основних елементів організаційного процесу
 25. Основні результати досліджень впливу технології на організаційну структуру (дослідження Дж. Вудворд)
 26. Основні результати досліджень впливу розмірів організації на її структуру
 27. Основні результати досліджень впливу середовища на структуру організації (концепція Лоуренса-Лорша)
 28. Змістовна характеристика процесу проектування робіт в організації (сутність; зміст процесів аналізу робіт і проектування робіт)
 29. Характеристика основних методів перепроектування робіт в організації
 30. Основні принципи групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації (базові схеми департаменталізації)
 31. Характеристика делегування повноважень як складової організаційного процесу (сутність, основні елементи, лінійні, штабні і функціональні повноваження)
 32. Характеристика процесів координації робіт як складової організаційної діяльності (сутність, вертикальна й горизонтальна координація, механізми вертикальної і горизонтальної координації)
 33. Зміст поняття “мотивація”. Співвідношення категорій “потреби”, “спонукання”, “дії” в моделі процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагородження як інструменти мотивації
 34. Основні положення теорії “ієрархії потреб” А. Маслоу (базові передбачення, характеристика та ієрархія потреб, основні висновки)
 35. Характеристика “теорії потреб” Д. МакКлелланда (види потреб, характеристики робіт, що найкраще мотивують людей з потребами: у владі; в успіху; в приналежності, основні висновки)
 36. Загальна характеристика “теорії мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга (ідея теорії; перелік мотиваційних і гігієнічних факторів, діапазони їх дії; основні висновки)
 37. Основні положення “теорії очікувань” В. Врума (ідея, на якій ґрунтується теорія; ситуаційні фактори, що враховуються; співвідношення ситуаційних факторів; висновки для практичного використання)
 38. Основні положення “теорії справедливості” С. Адамса (ідея, на якій ґрунтується теорія; основні складові формування відчуття справедливості/несправедливості; можливі типи реакції на несправедливість; висновки для практичного використання)
 39. Характеристика моделі Портера-Лоулера як комплексної теорії мотивації (ситуаційні фактори моделі і характер їх взаємозв’язків; висновки для практичного застосування)
 40. Визначення поняття “лідирування”. Співвідношення категорій “вплив”, “влада”, “повноваження”, “лідирування”
 41. Характеристика основних форм влади та впливу, їх переваги та недоліки як інструментів лідирування
 42. Основні положення “теорії Х” і “теорії Y” Д. МакГрегора (система уявлень про мотиви виробничої діяльності людей; основні характеристики автократичного та демократичного стилів керування)
 43. Визначення стилів керування за Р. Блейком та Дж. Моутон. Характеристика виділених в таблиці основних стилів керування
 44. Сутнісна характеристика додаткових стилів керування за Р. Блейком та Дж. Моутон
 45. Основні положення ситуаційної моделі керування Ф. Фідлера (основна ідея моделі; перелік ситуаційних факторів; основні висновки)
 46. Характеристика теорії “життєвого циклу” П. Херсі та К. Бланшара (основна ідея моделі; поняття “ступінь зрілості виконавця”; графічна інтерпретація моделі; основні висновки)
 47. Визначення поняття “контроль”. Модель процесу контролю (основні складові процесу контролю та їх взаємозв’язки)
 48. Характеристика процедури вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації (сутність основних методів вимірювання, їх переваги і недоліки; основні об’єкти контролю)
 49. Види управлінського контролю за критерієм часу здійснення контрольних операцій (сутність, переваги і недоліки)
 50. Параметри ефективної системи контролю. Зміст поняття “дисфункціональний ефект системи контролю”
 51. Визначення поняття “комунікації” в управлінні. Необхідні умови для комунікації. Модель процесу комунікації
 52. Характеристик етапів процесу комунікації (сутність; фактори, що забезпечують ефективну реалізацію)
 53. Основні методи міжособових комунікацій (їх сутність, переваги і недоліки)
 54. Класифікація типів організаційних комунікацій за критеріями статусу комунікацій та їх спрямованості (сутність, особливості практичного застосування)
 55. Базові типи комунікаційних мереж в організації. Ефективність використання відповідних мереж за критеріями швидкості передавання і точності повідомлення
 56. Характеристика факторів, що перешкоджають здійсненню ефективних комунікацій
 57. Методи підвищення ефективності комунікацій
 58. Характеристика основних критеріїв теорії статистичних рішень (критерії песимізму, оптимізму, коефіцієнта оптимізму, Лапласа, жалю)
 59. Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
 60. Сутнісна характеристика класичної теорії менеджменту: школа наукового управління й адміністративна школа (напрямки і цілі досліджень, основні досягнення, недоліки)
 61. Характеристика основних етапів розвитку науки управління (від класичної теорії до сучасних напрямків)
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ