Экономический Факультет - Шпаргалки - Теорія фінансів

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Баланс фінансових ресурсів і витрат у державі
 2. Бюджет в економічній системі держави
 3. Бюджетна класифікація
 4. Бюджетна система України й напрями вдосконалення бюджетного процесу
 5. Бюджетний дефіцит: види, джерела погашення та наслідки
 6. Бюджетний процес і його вдосконалення
 7. Вдосконалення податкової системи України
 8. Взаємозв'язок фінансів з іншими елементами економічної системи
 9. Види й форми соціальних гарантії та джерела їх фінансового забезпечення
 10. Види, форми та методи фінансового контролю
 11. Внутрішні державні запозичення, їх доцільність та напрямки
 12. Вплив державного боргу на фінансове становище держави
 13. Вплив фінансової системи на темпи й пропорції розвитку економіки
 14. Державне Казначейство
 15. Державні зовнішні запозичення, їх дієвість, напрями використання
 16. Доходи і видатки державного бюджету
 17. Доходи й видатки місцевих бюджетів України
 18. Економічна природа і суть страхування
 19. Економічна природа й призначення міжнародних фінансів
 20. Економічна сутність і роль державного кредиту
 21. Економічна сутність податків та їхнє призначення
 22. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів
 23. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів
 24. Завдання і принципи фінансової політики
 25. Загальнообов‘язкове соціальне страхування на випадок безробіття
 26. Зміст і принципи фінансового планування
 27. Зміст та основні принципи організації фінансів підприємницьких структур
 28. Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки
 29. Класифікація видатків бюджету
 30. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами
 31. Міжбюджетні трансферти
 32. Місцеві бюджети
 33. Місцеві бюджети — основа місцевих фінансів в Україні
 34. Напрями реформування податкової системи України
 35. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України
 36. Організація виконання Державного бюджету
 37. Пенсійний фонд України
 38. Передумови виникнення та розвитку податків
 39. Перспективи та напрямки реформування пенсійної системи в Україні
 40. Податки в системі регулювання доходів фізичних осіб
 41. Правові й організаційні форми бюджетної системи
 42. Прибуток підприємницьких структур та його оподаткування
 43. Призначення і роль фінансового механізму
 44. Призначення і структура фінансового ринку
 45. Призначення та роль фінансів
 46. Програмно-цільове планування бюджету
 47. Прямі і непрямі податки їх переваги і недоліки
 48. Розмежування видатків між бюджетами
 49. Система державного фінансового контролю в Україні
 50. Система страхування в Україні
 51. Система фінансових планів
 52. Склад і структура фінансового механізму
 53. Соціальне страхування в Україні
 54. Співробітництво України з Міжнародними фінансовими організаціями
 55. Становлення та розвиток державних фінансів України
 56. Становлення та розвиток податкової системи України
 57. Структура державного боргу та механізм його формування
 58. Структура фінансової системи
 59. Сучасні податкові системи зарубіжних країн
 60. Типи бюджетних систем
 61. Управління державним боргом і його обслуговування
 62. Фінанси в економічній системі держави
 63. Фінансова політика та фінансова безпека
 64. Фінансові показники
 65. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
 66. Фонд соціального страхування на випадок безробіття
 67. Формування та використання коштів централізованих фондів
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ