Экономический Факультет - Шпаргалки - Теорія грошей

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Авальний та акцептний кредити як засіб підвищення надійності векселя
 2. Валютний курс та чинники, що на нього впливають
 3. Валютний ринок та види операцій на ньому
 4. Види грошових систем та їх еволюція
 5. Види процентних ставок, поняття та формули ануїтетів
 6. Види та обіг комерційних векселів. Операція дисконтування
 7. Грошові агрегати та грошова база
 8. Грошові потоки та їх балансування
 9. Грошово-кредитний мультиплікатор, його суть та значення
 10. Держаний кредит в Україні
 11. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
 12. Житлове іпотечне кредитування, поняття іпотечних цінних паперів
 13. Інструменти грошово-кредитної політики
 14. Інфляція: суть, види та основні напрями регулювання інфляційних процесів
 15. Класична кількісна теорія грошей
 16. Конвертована валюта: суть, види та передумови впровадження
 17. Лізинг: суть, види, розвиток в Україні
 18. Маса грошей в обороті, закон грошового обігу
 19. Методи оцінки кредитоспроможності фізичної особи
 20. Методи оцінки кредитоспроможності юридичної особи
 21. Механізм зміни маси грошей в обороті
 22. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей
 23. Облігаційні позики підприємств, поняття андерайтингу
 24. Операції рефінансування як інструмент підтримання НБУ ліквідності банківської системи
 25. Основні етапи процесу інституційного кредитування
 26. Основні теорії кредиту, їх суть та основні положення
 27. Основні установи парабанківської системи, їх розвиток в Україні
 28. Платіжний баланс
 29. Поняття базової ставки та маржі
 30. Поняття та структура сучасних кредитних систем
 31. Поняття фірмових кредитів та механізм здійснення комерційного кредиту. Міжгосподарський кредит
 32. Попит на гроші та чинники, що впливають на нього
 33. Походження, суть та види грошей, функції грошей
 34. Причини та економічні наслідки інфляції, особливості інфляції в Україні в 1991-1994 рр
 35. Пропозиція грошей та чинники, що на неї впливають
 36. Режим та інструменти регулювання валютного курсу, режим валютних курсів в Україні
 37. Роль грошей в розвитку економіки
 38. Світові та міжнародні валютні системи
 39. Становлення грошової системи в Україні
 40. Страхування як метод мінімізації кредитного ризику комерційного банку
 41. Структура та принципи організації центральних банків
 42. Структура, функції та принципи функціонування грошового ринку
 43. Сутність валюти та валютних відносин
 44. Суть позичкового проценту та фактори, що впливають на його рівень
 45. Суть та види грошових реформ
 46. Суть та історичний розвиток кредитних відносин
 47. Суть та механізм державного регулювання економіки
 48. Суть та структура грошового обороту
 49. Суть та структура грошової системи
 50. Суть, види та значення державного кредиту
 51. Суть, основні принципи та функції кредиту
 52. Сучасний монетаризм
 53. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез теорії грошей
 54. Факторинг: суть, види, розвиток в Україні
 55. Форми забезпечення кредиту, вимоги до застави
 56. Франчайзинг: суть, види та розвиток в Україні
 57. Функції та завдання центрального банку
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ