Экономический Факультет - Шпаргалки - Теорія грошей

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Функції грошей
 2. Взаємозв’язок функцій міри вартості та засобу обігу
 3. Повноцінні та неповноцінні гроші
 4. Виникнення паперових грошей. Причини витіснення з грошового обігу повноцінних грошей паперовими
 5. Розвиток теорії грошей у вченні меркантилістів
 6. Зародження кількісної теорії грошей в роботах Ж. Бодена, Дж. Локка, Д. Юма
 7. Розвиток теорії грошей представниками англійської класичної політичної економії: В. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо
 8. Кембриджська версія кількісної теорії: особливості підходу до дослідження попиту на гроші
 9. Основні принципи концептуального підходу Джона М. Кейнса до теорії грошей
 10. Особливості монетаристського підходу М. Фрідмена до дослідження попиту на гроші
 11. Неокласичний та Кейнсіанський синтез
 12. Грошова маса та грошова база
 13. Грошовий обіг та грошовий оборот
 14. Грошова маса та її структура. Поняття грошового агрегату
 15. Основні форми обігу грошей. Готівковий та безготівковий обіг
 16. Закони грошового обігу
 17. Швидкість обігу грошової одиниці та фактори, що її визначають
 18. Кількість грошей необхідна для обігу. Рівняння І. Фішера
 19. Грошовий мультиплікатор. Чинники які викликають зміни складових грошового мультиплікатора
 20. Теорія «переваг ліквідності» Дж. М. Кейнса
 21. Грошовий ринок. Суб’єкти грошового ринку. Загальна характеристика основних інструментів грошового ринку
 22. Поняття «попит на гроші» та фактори, що визначають попит на гроші
 23. Суб’єкти, що визначають обсяг пропозиції грошей. Фактори, що впливають на обсяг пропозиції
 24. Вплив на пропозицію грошей зміни облікової ставки
 25. Рівновага на грошовому ринку та фактори, що спричиняють її порушення
 26. Поняття позичкового капіталу. Процентна ставка та дисконт. Фактори, що визначають норму відсотка
 27. Рівноважна процентна ставка. Вплив «ефекту доходу» та «ефекту рівня цін» на рівноважну процентну ставку
 28. Основні засади теорії «портфельного вибору». Фактори, що визначають попит на активи. Принципи формування оптимального портфеля збережень
 29. Сутність грошово-кредитної політики. Цілі грошово-кредитної політики ті її ієрархія
 30. Фактори, що спричиняють рух кривих IS-LM
 31. «Ефективність витіснення» як наслідок нееластичного попиту на гроші до відсоткової ставки
 32. Модель MPS Модел’яні для аналізу монетарної політики
 33. Інструменти грошово-кредитної політики. Роль НБУ в реалізації грошово-кредитної політики та стабілізації грошово-кредитного ринку
 34. Економічна природа та форми інфляції. Рівень та показники інфляції
 35. Грошова реформа в Україні, її цілі. Характер грошової реформи
 36. Політика обов’язкових резервів: призначення та основні параметри
 37. Кредитні гроші та їх види
 38. Етапи грошової реформи. Механізм проведення грошової реформи. Наслідки реформи та дії уряду щодо підтримки стабільної гривні
 39. Еластичність попиту та пропозиції на гроші
 40. Сутність валютного регулювання. Валютна політика
 41. Особливості поглядів Туган-Барановсього на визначення грошової маси
 42. Основні форми безготівкових розрахунків
 43. Основні функції центрального банку
 44. Кредитні відносини у механізмі грошового обігу
 45. Характеристика основних видів грошових реформ
 46. Валютний курс. Конвертованість валют
 47. Еволюція світових грошово-кредитних систем
 48. Міжнародні фінансово-кредитні інститути
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ