Экономический Факультет - Шпаргалки - Теорія кредиту

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

ТЕОРІЯ КРЕДИТУ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Банки як основна ланка кредитної системи. Функції банків
 2. Банківська система: роль і місце в кредитній системі. Банківська система України
 3. Банківське консорціумне кредитування
 4. Банківський депозит: економічний зміст, класифікація, порядок гарантування. Депозитна політика комерційного банку
 5. Банківський контроль за своєчасним і повним погашенням кредиту клієнтом
 6. Вексельні кредити
 7. Власний капітал комерційного банку, його склад, порядок формування, функції
 8. Дебіторська-кредиторська заборгованість
 9. Депозитні операції в структурі пасивів комерційного банку
 10. Державний борг, поняття, причини, наслідки зростання. Управління державним боргом
 11. Державні цінні папери, як інструмент державного кредитування
 12. Довгострокове кредитування як форма участі банків в інвестиційному процесі
 13. Економічні межі кредиту, їх види, причини, наслідки порушення
 14. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту
 15. Інвестиційні операції КБ. Зв’язок між позичковими і інвестиційними операціями
 16. Іпотечний кредит: сутність та особливості. Перспективи розвитку в Україні
 17. Класифікація комерційних банків. Особливості діяльності окремих видів комерційних банків
 18. Класифікація кредитів комерційних банків
 19. Комерційний кредит: суть, суб’єкти та економічна роль. Перспективи розвитку комерційного кредиту в Україні
 20. Контокорентний кредит: суть, види, механізм надання
 21. Кредит в грошово-кредитній політиці держави
 22. Кредит у міжнародних економічних відносинах. Стан та перспективи розвитку міжнародного кредиту в Україні
 23. Кредитна діяльність окремих видів небанківських фінансово-кредитних установ
 24. Кредитна картка як форма споживчого кредиту
 25. Кредитна система, її складові. Становлення та розвиток кредитної системи в Україні
 26. Кредитна угода, її зміст та значення для організації кредитних відносин
 27. Кредитний портфель комерційного банку, суть, структура, управління
 28. Кредитний ризик та методи управління ним
 29. Кредитні відносини в умовах інфляції
 30. Кредитні операції в структурі активів комерційних банків
 31. Кредитні ресурси комерційного банку, склад, структура та економічна характеристика
 32. Кредитні спілки та кооперативні банки
 33. Кредитні установи в системі електронних платежів
 34. Кредитоспроможність позичальника
 35. Кредитування експортно-імпортних операцій
 36. Лізинговий кредит, його економічна природа, види, механізм надання. Лізинг в Україні
 37. Ліквідність комерційного банку та шляхи її забезпечення
 38. Методи кредитування
 39. Механізм комерційного кредиту. Порядок проведення операцій з векселями
 40. Механізм кредитування комерційним банком
 41. Механізм міжнародних кредитних операцій
 42. Міжбанківський кредит
 43. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх роль у міждержавному кредитуванні
 44. Національний банк України як банк банків
 45. НБУ, Його функції та операції
 46. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, особливості функціонування
 47. Операції з борговими цінними паперами на фондовому ринку
 48. Основні показники діяльності комерційного банку
 49. Основні теорії кредиту
 50. Особливості функціонування позикового капіталу. Ринок позикових капіталів
 51. Ощадна справа в Україні
 52. Плата за кредит: порядок визначення, нарахування і сплати відсотків
 53. Позичковий процент і кредитний ринок
 54. Позичковий процент та його роль у розвитку економіки
 55. Позичковий процент: суть, функції, фактори зміни процентної ставки
 56. Походження і розвиток комерційних банків. Комерційні банки в Україні
 57. Проблемні позички: суть, причини виникнення та заходи впливу
 58. Процентний ризик
 59. Процес кредитування клієнтів банку
 60. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період
 61. Розвиток кредитних відносин між НБУ та комерційними банкам
 62. Роль кредиту в розвитку економіки
 63. Специфічні ознаки кредиту та його зв'язок з іншими економічними категоріями
 64. Способи захисту від кредитного ризику
 65. Стадії та закономірності руху кредиту
 66. Страхування кредитів як форма їх забезпечення
 67. Сутність та особливості банківського кредиту
 68. Сутність, особливості та види державного кредиту. Державний кредит в Україні
 69. Сутність, призначення та види кредитної політики комерційного банку
 70. Сутність, суб’єкти та значення споживчого кредиту. Перспективи розвитку споживчого кредиту в Україні
 71. Умови та принципи кредитування
 72. Факторинг та форфейтинг
 73. Форми забезпечення повернення кредиту позичальниками банку
 74. Форми кредиту: сучасні тенденції
 75. Форми позичкових рахунків, режим їх дії
 76. Формування резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій
 77. Функції кредиту, їх класифікація та характеристика
 78. Функціональна характеристика та типи кредитних відносин
 79. Центральний банк: роль і місце в кредитній системі
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ