Экономический Факультет - Шпаргалки - Управління фінансовими ризиками

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Var методика в системі управління фінансовими ризиками комерційного банку
 2. Альтернативні методики оцінки ризику банкрутства та їх порівняльна характеристика
 3. Бета-ризик. Економічний зміст, якісна характеристика
 4. Валютний ризик. Класифікація валютних ризиків
 5. Валютні операції та управління валютним ризиком
 6. Валютні опціони – як інструменти хеджування валютного ризику
 7. Використання форвардних валютних контрактів у процесі хеджування валютного ризику
 8. Відсотковий ризик. Стратегії управління відсотковим ризиком
 9. Вплив страхування на інвестиційний проект
 10. Диверсифікація портфеля цінних паперів і ризик
 11. Доходність - ризик інвестиційних проектів: зміст взаємозв'язку
 12. Дюрація як метод управління гепом
 13. Економічна сутність процесу хеджування
 14. Загальна характеристика інструментів хеджування фінансового ринку
 15. Інвестиційний ризик і його фінансові складові
 16. Інструменти для обмеження втрат за кредитними ризиками
 17. Класифікація інвестиційних ризиків та їх характеристика
 18. Класифікація фінансових ризиків. Їх характеристика
 19. Контролінг ризику
 20. Кредитна безпека і фінансовий стан позичальника
 21. Кредитний ризик в системі фінансових відносин
 22. Кредитний ризик клієнта: основні аспекти
 23. Кумулятивний геп
 24. Лінія ринку цінних паперів
 25. Метод доцільності витрат в системі управління підприємницьким ризиком
 26. Метод структурного балансування
 27. Методи врахування невизначеності інвестиційних проектів і оцінка їх ризиків
 28. Методи експертних оцінок підприємницького ризику
 29. Методи оцінки безризикової ставки доходності. Яким чином на її величину впливає ризик країни?
 30. Методи оцінки ризику країни
 31. Методи управління інвестиційними ризиками
 32. Методи управління кредитними ризиками
 33. Методи управління ризиком країни
 34. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку
 35. Методи управління фінансовими ризиками
 36. Моделі та методи управління банком при вирішенні проблеми «ризик - доход»
 37. Модель оцінки фінансових активів і галузевий ризик
 38. Напрямки підвищення ефективності управління фінансовими ризиками комерційного банку
 39. Невизначеність і ризики в інвестиційній сфері
 40. Основні види ризиків у банківській діяльності
 41. Основні положення геп-менеджменту
 42. Оцінка позики за ступенем ризику
 43. Оцінка фінансового ризику. Категорії, які вимірюють його ступінь
 44. Оцінка якості кредитного портфеля та резервування
 45. Переваги і недоліки самострахування в порівнянні з іншими методами управління ризиками
 46. Перестрахування
 47. Підприємницький ризик в системі фінансових. Класифікація підприємницького ризику
 48. Підприємницький ризик. Класифікація
 49. Показники ефективності ризик-менеджменту страхової компанії
 50. Політико-економічний ризик (ризик країни)
 51. Політико-економічний ризик як складова інвестиційного. Методи його оцінки
 52. Порівняльна характеристика класичного і фінансового перестрахування
 53. Практика страхування інвестиційних ризиків
 54. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту
 55. Ризик - менеджмент і страхування
 56. Ризик банкрутства та методи його оцінки
 57. Ризик ліквідності. Методи управління
 58. Ризик та невизначеність. Показники ризику їх характеристика
 59. Ризик-менеджмент страхової компанії
 60. Розкрийте зміст поняття „фінансування ризику”. Джерела фінансування та їх порівняльна характеристика
 61. Самострахування в системі управління фінансовими ризиками
 62. Системи та методи управління ризиками в банківській діяльності
 63. Стратегії управління активами і пасивами
 64. Стратегії управління структурою активів та зобов’язань
 65. Страхові ризики. Їх класифікація
 66. Страхування в системі ризик-менеджменту
 67. Страхування інвестиційних ризиків
 68. Структурування кредиту
 69. Суть галузевого ризику
 70. Управління валютною позицією банку
 71. Управління валютною позицією на основі методів структурного балансування валютних потоків
 72. Управління кредитним ризиком окремої позики
 73. Управління проблемними кредитами
 74. Фінансове перестрахування і його роль в системі управління фінансовими ризиками
 75. Фінансовий ризик - об'єктивний економічний закон
 76. Фінансові ризики в системі фінансових відносин
 77. Характеристика категорій, які вимірюють ризик портфелю фінансових інструментів
 78. Характеристика основних видів страхування інвестиційних ризиків. Навести приклади з української практики
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ